неделя, 25 юни 2017 г.

Албум за моминско парти

Представям ви един кокетен,бонбонест розов албум за моминско парти :)
Не си падам много по розовото,но този албум много ми хареса как се получи.


I present you a nice, candy pink album for a maiden party :) I do not fall very much on the pink, but I like this album very much.

Постарах се да изглежда интересен,и кокетен.
За направата му използвах прекрасните хартии на Карамфила Сидерова,и честно да си кажа влюбена съм в нейните хартии.Много ми харесват,и отдавна исках да направя нещо с някоя нейна колекция.
И ето,че момента дойде,а резултата много ми харесва.


I tried to look interesting and nice. I used the beautiful papers of Karamfilа Siderova to make it and I honestly say I am in love with her papers. I like them very much and I wanted to do something with a collection of them for a long time. Here that the moment came and the result I like very much.

В албума има място за доста снимки,а на задната корица има джоб,в който сложих 7 тагчета ,на които всяка девойка от партито да напише нещо за булката :)
А ето го и албумчето. Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери


There are plenty of pictures in the album, and there is a pocket on the back cover, in which I put 7 tags that every girl from the party can write for the bride :) And here's the album. I hope you like it. Greetings: Gerry

Рецептурник

Днес ще ви покажа първия ми рецептурник.
Изработих го за рождения ден на моята майка :)


Today I will show you my first recipe. I made it for my mother's birthday :)

Разделите в него са от бирен картон,страниците са листа с редове.
А дизайнерската хартия е колекцията "Черешови десерти" на Fleur design.


The sections are made of beer card, the pages are rows of lines. And the design paper is Fleur design's "Cheese Desserts" collection.

Много ми хареса как се получи,и направата му ми донесе голямо удоволствие :)
Надявам се и на вас да ви хареса :) 
Поздрави: Гери


I liked how it got, and it made me great pleasure :) I hope you like it too :) Greetings: Gerry


събота, 24 юни 2017 г.

Албум-камера 2

Ето го и вторият албум-камера :)
И той е изработен изцяло от картон и дизайнерска хартия.


Here is the second album-camera :) And it is made entirely of cardboard and designer paper.

Има 10 листа,и събира 20 снимки.
Различното при него, е че той няма кутия,а само капак.
Корицата му е декорирана ,да наподобява обектив на фотоапарат,а капака е да имитира горната част на апарата и да седи завършен албума.


There are 10 sheets, and collects 20 photos. The difference with him is that he has no box, but only a lid. Its cover is decorated to resemble a camera lens, and the lid is to mimic the top of the camera and sit the finished album.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери


I hope you like it. Greetings: GerryАлбум-камера

Здравейте приятели :)
Отдавна не съм публикувала нищо,но не защото не съм творяла,а защото покрай децата,хубавото време, и любимото хоби,не ми остава време да пиша. 
Но обещавам да се поправя :)


Hello friends :) I have not published anything for a long time, but not because I did not work, but because children, nice weather and my favorite hobby do not have time to write. But I promise to fix it :)

И така в няколко публикации ще ви покажа едни три албумчета ,които направих в последно време. 
Ето го и първото :)
Него изработих по идея и клип на една девойка в you tube.
Много ми хареса идеята и това,че е разчупено ,различно ,интересно.И така то се превърна и в интересен подарък за третия рожден ден на една малка принцеса.
Албумчето е изцяло направено от картон и дизайнерска хартия.
Кутията ,която имитира фотоапарат също е изработена от картон.


So in several publications I will show you three albums that I have made lately. Here is the first :) I worked on the idea and video of a girl in you tube. I really liked the idea that it was broken, different, interesting.And so it has become an interesting gift for the little birthday of a little princess.
The album is made entirely of cardboard and design paper. The camera that mimics a camera is also made of cardboard.

Определено това стана едно от любимите ми албумчета :)
Надявам се и на вас да ви хареса.
Поздрави: Гери


Definitely this became one of my favorite albums :) I hope you like it too. Greetings: Gerry


понеделник, 22 май 2017 г.

Котешка идилия

Това да си котка изглежда много хубаво. Съдейки по мойта черна писана,направо мога да и завидя на котешкия живот. И тъй като много си я обичам тази нощ тя бе моято вдъхновение за направата на тази картичка.

Being a cat looks very good. Judging by my black writing, I can also envy the cat's life. And because I love her very much, this night it was my inspiration for making this card.

И така...
Докато бяхме навън с децата ,незнайно защо и как в главата ми изкочи една песен,която съм слушала веднъж и надали пак ще повторя,тя е на един български певец,ако мога така да го нарека,а песента ако не се лъжа се казваше "Съчки събирам" ... То само по името може да познаете що за песен е ,а как ми изкочи в главата въобще не знам...
И така тананикай си тази песен,докато седяхме на площадката с децата в главата ми се роди идеята че мога да направя картичка с съчки 😁 и се залових аз да събирам и подбирам паднали клончета и пръчки .

And so...
While we were out with the kids, I did not know why and why, in my head, a song that I have listened to once, and I will not repeat again, is a Bulgarian singer if I can call it, and the song if I'm not mistaken was called " I'm collecting ... "It's only by name that you can know what song it is, and how I get up in my head I do not know at all ...
And so you humiliate this song as we sat at the playground with the children in my head was born the idea that I can make a card with twigs 😁 and I took hold of collecting and choosing fallen twigs and sticks.

Събирах ,събирах и хоп роди се идеята тези клончета да бъдат направени на ограда...
Но какво да има при тази ограда... Огледах се ,помислих и се спрях на моята котка. Тя се беше настанила на прозореца и наблюдаваше живота навън... А аз реших ,че на оградата най - добре ще и седят едни три котета... Захванах се и набързо ги нарисувах и оцветих... Отдавна ги харесвам тези котки,даже преди време ги нарисувах и върху една тениска 😊 и така с малко въображение и голямо желание се получи тази картичка. Доукрасих я с една роза ,която направих ,или по точно първата ми роза от хартия. Определено има още много да се упражнявам,но ми хареса как се вписа в картичката. Тук таме някоя друга звездичка,и един надпис "Честит празник " и воаля 😁
Надявам се не ви отегчих с дългото ми писание и се надявам картипката да ви хареса 😊
Поздрави: Гери

I was collecting, collecting and hoping the idea of ​​these twigs being made on a fence ...
But what about this fence ... I looked around, thought, and stopped my cat. She was sitting in the window and watching the life outside ... And I decided that three kittens would be best sitting on the fence ... I started and quickly painted and painted them ... I long love these cats, I've just painted them on a T-shirt before, and so with a little imagination and a great desire to get this card. I decorated it with a rose I made, or more precisely my first rose of paper. I definitely have a lot to practice, but I liked how it was written in the card. Here is another asterisk, and a note "Happy holiday" and voyage 😁
I hope I did not bore you with my long writing and I hope the card you like
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

http://showusyourpussies.blogspot.bg/2017/05/show-us-your-pussies-cats-challenges-18.html

http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/05/challenge-58-winners-from-challenge-57.html

http://inspirationdestinationchallengeblog.blogspot.bg/2017/05/128-TPND.html

http://ttcrd.blogspot.bg/2017/05/ttcrd-challenge-may-16.html

http://pileitonchallenge.blogspot.bg/2017/05/pile-it-on-challenge-130-animal-andor.html#

http://alohafridaychallenges.blogspot.bg/2017/05/95-animals.html

http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=8966

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/05/ikesworld-challenges-89-anything-goes.htmlпетък, 12 май 2017 г.

Албумче за снимки

Днес ще ви покажа едно албумче,върху което работих тия дни.
То е за една 5 годишна госпожица ,по случай нейното кръщаване.


Today I will show you an album I worked on these days. It's for a 5-year-old lady, on her
Christening .


Изработено е изцяло от дизайнерска хартия и перлен картон, който използвах за пантите на албума. 
Дизайнерската хартия е на IMG Vision колекция Spring feeling. Страхотни дизайни :)
За корицата използвах две пеперудки, едно много сладко ангелче и малко перли и панделка.
А самото албумче също се затваря с панделка.
Побира до 40 снимки. Като на всяка страница има джоб с по една вложка от картон,на която също се слагат снимки,може и да се пише на нея.


It is made entirely of design paper and pearl card, which I used for the hinges of the album. The design paper is the IMG Vision Spring Feel collection. Great Designs :) For the cover I used two butterflies, a very sweet angel and a few pearls and a ribbon. And the album itself also closes with a ribbon. It holds up to 40 pictures. On each page there is a pocket with one cardboard insert, which is also put on pictures, it can be written on it.

Харесва ми колко стана нежно и симпатично.
Надявам се да се хареса и на девойката, за която е предназначен и да и остане един хубав и скъп спомен. :)


I like how tender and affectionate she was. I hope she likes the girl she is destined for and remains a nice and expensive memory. :)
С това албумче ще участвам в следните предизвикателства:

With this album I will take part in the following challenges:

http://kartishok-challenges.blogspot.bg/2017/04/fly.html

http://cutitupchallenges.blogspot.bg/2017/05/challenge-121-wings.html

Тениска Мини Маус

Ето я и вече завършена тениската с Мини Маус.
След няколко дни рисуване вече е готова  и търси своя нов собственик.
Много ми харесва как се получи,тъй като изпробвах и една нова боя ,която е релефна и с ефект на кадифе. И определено много ми харесва резултата :)

Here's the Mini Mouse T-shirt. After a few days drawing is ready and looking for its new owner. I like how it works because I also tested a new paint that is embossed and velvety. And I definitely like the score :)